วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2567

อาคาร 3 ชั้นครึ่ง สองคูหา