วันพุธ, 24 กรกฎาคม 2567

ที่ดิน21ไร่ บริเวณหลังโรงเรียนสงขลาวิทยาคม