วันอาทิตย์, 23 มิถุนายน 2567

ที่ดิน21ไร่ บริเวณหลังโรงเรียนสงขลาวิทยาคม