วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ดิน21ไร่ บริเวณหลังโรงเรียนสงขลาวิทยาคม