วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ดิน2.5ไร่ บริเวณหลังทีเค คอมเพล็กซ์