วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ดินเนื้อที่ 9 ไร่ บริเวณหลังโรงเรียนสงขลาวิทยาคม