วันอาทิตย์, 23 มิถุนายน 2567

ที่ดิน 2 ห้อง ผ่านแยกไฟแดง ร.ร.นวมิทร์ฯ (ตั้งอยู่ถนนเส้นที่ออกไปคลองวง)