วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ดิน 1ไร่ ผ่านแยกไฟแดง ร.ร.นวมิทร์ฯ (ตั้งอยู่ถนนเส้นที่ออกไปคลองวง)