ที่ดินเนื้อที่ 21 ไร่ บริเวณหลังโรงเรียนสงขลาวิทยาคม

33,600 Square meter of land at the area behind Songkhla Wittayakom School