ที่ดินเนื้อที่ 7.75 ไร่ ที่หมู่บ้านปลักจันทร์หอม ต.ทุ่มหวัง

12,400 Square meters of land in Park-Chan-Hom Thambol Toongwang