อาคาร 3 ชั้นครึ่ง 2 คูหา

Tree and a half-story Commercial Building