บริษัท วู้ดดี้ แลนด์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ เป็นบริษัทหนึ่งที่อยู่ในเครือของกลุ่มบริษัท พี ดับบลิว เอ เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นบริษัทที่มี ที่ดิน บ้าน สิ่งปลูกสร้างและอาคารพาณิชย์ให้เช่าทั้งแปลง หรือแบ่งให้เช่าทั้งระยะสั้นและระยะยาว ทางบริษัท วู้ดดี้ แลนด์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จึงได้จัดทำเว็บไซด์www.woody-land-and-property.comขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ ที่ดิน บ้าน สิ่งปลูกสร้าง และอาคารพาณิชย์ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล

Woody Land and Property co.,Ltd is a member of PWA Services co.,Ltd Group of company.  There are Lands,Houses,Properties and Commercial buildings available both for renting and sub-renting for bothshort-term and long-term.Therefore ,the company has set up an official website : www.woody-land-and-property.com which isthe channel to inform the information and details about company's lands,houses,Properties and commercial buildings for our client's convenient.