วันเสาร์, 3 มิถุนายน 2566

อาคาร 3 ชั้นครึ่ง สองคูหา