วันอาทิตย์, 22 พฤษภาคม 2565

อาคาร 3 ชั้นครึ่ง สองคูหา