วันเสาร์, 3 มิถุนายน 2566

ที่ดิน21ไร่ บริเวณหลังโรงเรียนสงขลาวิทยาคม