วันอาทิตย์, 22 พฤษภาคม 2565

ที่ดิน21ไร่ บริเวณหลังโรงเรียนสงขลาวิทยาคม