วันพุธ, 5 ตุลาคม 2565

ที่ดิน21ไร่ บริเวณหลังโรงเรียนสงขลาวิทยาคม