วันอาทิตย์, 29 มกราคม 2566

ที่ดิน21ไร่ บริเวณหลังโรงเรียนสงขลาวิทยาคม