วันศุกร์, 8 ธันวาคม 2566

ที่ดิน21ไร่ บริเวณหลังโรงเรียนสงขลาวิทยาคม