วันเสาร์, 3 มิถุนายน 2566

ที่ดิน2.5ไร่ บริเวณหลังทีเค คอมเพล็กซ์