วันพุธ, 5 ตุลาคม 2565

ที่ดิน2.5ไร่ บริเวณหลังทีเค คอมเพล็กซ์