วันศุกร์, 8 ธันวาคม 2566

ที่ดินเนื้อที่ 9 ไร่ บริเวณหลังโรงเรียนสงขลาวิทยาคม