วันอาทิตย์, 22 พฤษภาคม 2565

ที่ดินเนื้อที่ 9 ไร่ บริเวณหลังโรงเรียนสงขลาวิทยาคม