วันเสาร์, 3 มิถุนายน 2566

ที่ดินเนื้อที่ 9 ไร่ บริเวณหลังโรงเรียนสงขลาวิทยาคม