วันอาทิตย์, 29 มกราคม 2566

ที่ดินเนื้อที่ 9 ไร่ บริเวณหลังโรงเรียนสงขลาวิทยาคม