วันอาทิตย์, 22 พฤษภาคม 2565

ที่ดิน 3 ห้อง ผ่านแยกไฟแดง ร.ร.นวมิทร์ฯ (ตั้งอยู่ถนนเส้นที่ออกไปคลองวง)