วันพุธ, 5 ตุลาคม 2565

ที่ดิน 2 ห้อง ผ่านแยกไฟแดง ร.ร.นวมิทร์ฯ (ตั้งอยู่ถนนเส้นที่ออกไปคลองวง)