วันศุกร์, 21 มกราคม 2565
ที่ดิน2.5ไร่ บริเวณหลังทีเค คอมเพล็กซ์
ที่ดิน7.75ไร่ หมู่บ้านปลักจันทร์หอม ต.ทุ่งหวัง
ที่ดิน21ไร่ บริเวณหลังโรงเรียนสงขลาวิทยาคม
ที่ดินเนื้อที่ 1.5 ไร่ บริเวณหลังโพรงจระเข้ อำเภอสิงหนคร
ที่ดินเนื้อที่ 1.55 ไร่ ตรงข้ามสนามฟุตบอลโรงเรียนนวมินทรฯ
ที่ดินเนื้อที่ 100 ตารางวา จำนวน 2 แปลง บริเวณข้างทีเค อพาร์ทเม้นท์
ที่ดินเนื้อที่ 9 ไร่ บริเวณหลังโรงเรียนสงขลาวิทยาคม
ที่ดิน 3 ห้อง ผ่านแยกไฟแดง ร.ร.นวมิทร์ฯ (ตั้งอยู่ถนนเส้นที่ออกไปคลองวง)
ที่ดิน 2 ห้อง ผ่านแยกไฟแดง ร.ร.นวมิทร์ฯ (ตั้งอยู่ถนนเส้นที่ออกไปคลองวง)
ที่ดิน 1ไร่ ผ่านแยกไฟแดง ร.ร.นวมิทร์ฯ (ตั้งอยู่ถนนเส้นที่ออกไปคลองวง)